MURAL - Maynooth University Research Archive Library  Ollscoil na hAoise Seo.


  Ó hUiginn, Ruairí (2006) Ollscoil na hAoise Seo. In: What Price the University? Perspectives on the Meaning and Value of Higher Education from the National University of Ireland, Maynooth. National University of Ireland Maynooth, Maynooth, Ireland, pp. 1-4. ISBN 0901519766

  [img]
  Preview
  Download (179kB) | Preview


  Share your research

  Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus Email more...  Add this article to your Mendeley library


  Abstract

  Is trdthuil an uain f seo le breathnu ar roinnt forbairti atd tarlaithe cheana no atd d gcur i bhfeidhm faoi ldthair san oideachas triu leibhdal in £irinn. Duine ar bith atd ag teagasc in ollscoil no i bhforas eile oideachais da leitheid le deich n6 cuig bliana ddag anuas beidh se tugtha faoi deara aige no aici go bhfuil athruithe m6ra tagtha ar an eamdil sin frd chdile. Td na hathmithe seo le sonru, cuir i gcds, i Hon agus i gcaighdedn na mac Idinn atd ag tarraingt anois ar an ollscoil; sa chdras modulach seimeastrach atd curtha i bhfeidhm i mdran gach ollscoil; san athstruchturu o bhonn atd imithe ar roinnt de na forais Idinn; agus sna sdla air sin ar fad, sa mhdadu cdatach atd tagtha ar ualach an riarachdin. Nuair a chuirtear leo seo an rachmas atd sa Hr de bharr fheabhas na heacnamaiochta agus an rdabhldid theicneolalochta a bhfuil tioncbar aige ar gach gnd de shaol an Idinn gan trdcht ar an saol m6r i gcoitinne, nior thdgtha ar dhuine a cheapadh gur institiuid de chineal eile atd san ollscoil seachas mar a bhiodh.

  Item Type: Book Section
  Additional Information: A Special Issue of Maynooth Philosophical Papers.
  Keywords: maynooth; university; meaning and value of higher education; higher education; price;
  Academic Unit: Faculty of Arts & Humanities > School of Celtic Studies > Early Irish (Sean Ghaeilge)
  Item ID: 9917
  Depositing User: IR Editor
  Date Deposited: 13 Sep 2018 15:37
  Publisher: National University of Ireland Maynooth
  Refereed: Yes
  URI:
   Use Licence: This item is available under a Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike Licence (CC BY-NC-SA). Details of this licence are available here

   Repository Staff Only(login required)

   View Item Item control page

   Downloads

   Downloads per month over past year

   Origin of downloads