MURAL - Maynooth University Research Archive Library  An Idirchultúrthacht Iarchoilíneach i nGearrscéalaíocht Phádraic Bhreathnaigh.


  Ní Cheallaigh, Laoise (2017) An Idirchultúrthacht Iarchoilíneach i nGearrscéalaíocht Phádraic Bhreathnaigh. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  [img]
  Preview
  Download (2MB) | Preview


  Share your research

  Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus Email more...  Add this article to your Mendeley library


  Abstract

  Scríbhneoir é Pádraic Breathnach a bhfuil blianta fada caite aige i mbun gearrscéalaíochta. Go dtí seo ní dhearnadh plé cuimsitheach ar a shaothar gearrscéalaíochta ina iomláine. Is éard is cuspóir don tráchtas seo ná léamh faoi leith amháin a sholáthar ar an ngearrscéalaíocht sin chun léargas a thabhairt ar lárnacht na hidirchultúrthachta iarchoilíní inti. Chuige sin, déanfar iniúchadh ar chomhthéacs na hidirchultúrthachta iarchoilíní, agus ar an áit faoi leith atá ag Éirinn sa díospóireacht ar an gcoilíneachas agus ar an iarchoilíneachas. Áiteofar go bhfuil áit lárnach ag Éirinn agus ag litríocht na hÉireann, go háirithe ag litríocht na Gaeilge, sa phlé sin. Féachfar le haitheantas cuí a thabhairt do ghearrscéalaíocht an Bhreathnaigh sa dioscúrsa sin. Tabharfar faoi léargas a sholáthar ar chastacht cheist na hidirchultúrthachta a eascraíonn as próiseas an choilíneachais agus ar thábhacht na teanga dúchasaí i bpróiseas an díchoilínithe. Déanfar iniúchadh ar chastacht cheist na hidirchúltúrthachta a eascraíonn as an eispéireas coilíneach i litríocht na Gaeilge, á léiriú trí mhionphlé ar ghearrscéalaíocht Phádraic Bhreathnaigh. Féachfar ar fhéinaitheantas agus ar speictream an déachais idirchultúrtha i gcarachtracht scéalta an Bhreathnaigh, agus ar ghnéithe d’fhéinaitheantas an scríbhneora féin. Scríbhneoir Breac-Ghaeltachta is ea Pádraic Breathnach agus tá an tionchar sin soiléir ina shaothar cruthaitheach. Déanfar plé ar thionchar na timpeallachta ar a shaothar de réir theoiric an Third Space, a d’fhorbair Homi Bhabha. Speictream is ea an déachas idirchultúrtha a réimníonn an aonchultúrthacht, an chrossíolracht, agus an cumasc cultúrtha. Pléifear gearrscéalaíocht Phádraic Bhreathnaigh i gcomhthéacs an speictrim sin. Ina theannta sin, déanfar tábhacht Phádraic Bhreathnaigh mar scríbhneoir idirchultúrtha a chomhthéacsú i gcúlra socheacnamaíoch Éire a linne agus i gcúlra liteartha a linne féin. Mar thoradh ar léamh na hidirchultúrthachta iarchoilíní a dhéanfar sa tráchtas seo ar ghearrscéalaíocht Phádraic Bhreathnaigh, tá léamh nua ar shaothar an scríbhneora seo á chur ar fáil atá inchomparáide le saothar scríbhneoirí iarchoilíneacha eile ar fud na cruinne. Ag eascairt as an taighde seo, is léir gur réimse critice an idirchultúrthacht iarchoilíneach arbh fhiú é a fhorbairt a thuilleadh amach anseo mar uirlis chritice do litríocht Ghaeilge na linne seo, agus saothair liteartha scríbhneoirí eile na Gaeilge á meas.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Keywords: An Idirchultúrthacht Iarchoilíneach; nGearrscéalaíocht; Phádraic Bhreathnaigh;
  Academic Unit: Faculty of Arts & Humanities > School of Celtic Studies > Nua-Ghaeilge (Modern Irish)
  Item ID: 15442
  Depositing User: IR eTheses
  Date Deposited: 08 Feb 2022 15:07
  URI:
   Use Licence: This item is available under a Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike Licence (CC BY-NC-SA). Details of this licence are available here

   Repository Staff Only(login required)

   View Item Item control page

   Downloads

   Downloads per month over past year

   Origin of downloads