MURAL - Maynooth University Research Archive Library  Items where Academic Unit is "Faculty of Arts & Humanities > School of Celtic Studies > Nua-Ghaeilge (Modern Irish)"


  Up a level
  Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  Group by: Creators | Item Type | Date | No Grouping
  Jump to: C | D | K | L | M | N | O | R | S | U | Ó | Ú
  Number of items at this level: 73.

  C

  Cassin, Teresa (2019) Catalóg Mhionsonraithe de Chomhaid Aistriúcháin an Ghúim 1926–66 mar aon le Staidéar ar an Tionchar a bhí ag Fórsaí Seachtracha Áirithe ar Obair an Chomhlachta Foilsitheoireachta le linn na Tréimhse sin. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  D

  De Brun, Fionntan (2021) Maighréad Nic Mhaicín, an Cadhnach agus comaoin an Domhain Thoir. [Audio]

  De Brun, Fionntan (2020) Review: Titley. Le Máirtín Coilféir. LeabhairCOMHAR. Baile Átha Cliath, 2018. Lgh 264. ISBN: 9780993494628. €20. Studia Hibernica, 46. pp. 191-193. ISSN 0081-6477

  de Brún, Fionntán (2011) Expressing the Nineteenth Century in Irish: The Poetry of Aodh Mac Domhnaill (1802–67). New Hibernia Review, 15 (1). ISSN 1092-3977

  de Brún, Fionntán (2013) Temporality and Irish Revivalism: Past, Present, and Becoming. New Hibernia Review, 17 (4). pp. 17-47. ISSN 1092-3977

  de Saint-Exupery, Antoine and Ó'Doibhlin, Breandán (1997) An Prionsa Beag: Arna aistriu go Gaeilge. ag Breandan Ó Doibhlin. Lagan Press. ISBN 0955625009

  K

  Keegan, Fintan Brian (2019) Scríobhaithe Gaeilge an Tuaiscirt, 1650-1900: Beathaisnéisí. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  L

  Lankford, Eamonn (1995) Logainmneacha Chléire, Co. Chorcaí. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Leenane, Mary (2014) The role of Cú Chulainn in Old and Middle Irish narrative literature with particular reference to tales belonging to the Ulster Cycle. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Lenihan, Tony (2016) Logainmneacha na mbailte fearainn i bparóistí Bhéal Leice, Theampall Cearna agus Dhroim Caorthainn i mbarúntacht Loirg Contae Fhear Manach: bunfhoirmeacha agus bríonna. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  M

  Mac Amhlaigh, Liam (2013) Maire Uí Mhaicín: oide eolasach, cara uasal. Comhar, 73 (11). pp. 29-30. ISSN 0010-2369

  Mitchell, Amy (2019) ‘Níl Sé D’Acmhainn Agam Bheith Im Fhear’: An Fearfhile, An Traidisiún Fireann Agus An Fear Mífhearúil i Scríbhneoireacht Sheáin Uí Ríordáin. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  N

  Ni Bhaoighill, Caoimhe (1989) Stair agus Forbairt na Dramaiochta Gaeilge. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ni Dhonnchadha, Aisling (2012) Ar an gCoigríoch: Migration and Identity in Twentieth-Century and Contemporary Irish -Language Literature. The Irish Review, 44. pp. 60-74. ISSN 07907850

  Ni Dhonnchadha, Aisling and Nic Eoin, Máirín (2015) Máirtín Ó Cadhain agus foirm an ghearrscéil: litir ó Mháirtín Ó Cadhain chuig Seosamh Ó Duibhginn, Eanáir 1947. Studia Hibernica, 41. pp. 133-163. ISSN 0081-6477

  Ni Mhaonaigh, Tracey (2009) Croidhe Cainnte Chiarraighe: Scéal na gComhaontuithe. Bliainiris, 9. pp. 79-111. ISSN 1393-8924

  Ni Mhaonaigh, Tracey (2009) Croidhe Cainnte Chiarraighe: Scéal Sheáin óig agus a Ollsaothair Foclóireachta. Comhar, 69 (12). pp. 12-14. ISSN 0010-2369

  Ni Mhaonaigh, Tracey (2008) Croidhe Cainnte Chiarraighe Sean Og O Caomhanaigh a thiomsaigh. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ni Mhaonaigh, Tracey (2015) Oidhreacht an Athar Peadar: Croidhe Cainnte Ciarraighe agus 'caint na ndaoine'. Leachtai Cholm Cille, 45. pp. 48-79. ISSN 0791-8658

  Ní Annracháin, Máire (1991) The Highland Connection: Scottish Reverberations in Irish Literary Identity. Irish University Review, 21 (1). pp. 35-47. ISSN 1755-6198

  Ní Bhreithiún, Gráinne (2014) Grinnstaidéar ar an nGaol Gabhlánach: Anailís Shochstairiúil ar Nádúr an Dátheangachais Shochaíoch in Éirinn le linn an Fichiú hAois. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ní Bhroin, Alma (2022) Eagrán de na Scéalta Béaloidis a Bhailigh Úna Ní Chualáin (1871-1929) ó Cholm Ó hIarnáin (1871-1924), Árainn. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ní Cheallaigh, Laoise (2017) An Idirchultúrthacht Iarchoilíneach i nGearrscéalaíocht Phádraic Bhreathnaigh. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ní Cheallaigh, Laoise (2006) Slán Beo le Saol an Bhlascaoid: Tionchar na hlmirce ar an Oileán Tiar agus an Tréigean Deireanach. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ní Dhroighneáin, Eimear (2016) Gnéithe den Imirce Shéasúrach ó Cheantair Ghaeltachta Iarthuaisceart Dhún na nGall ó 1840 – c.1970. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ní Ghormáin, Máire (1999) Téamaí i ngearrscéalta Ré Uí Laighléis. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ní Ghráda, Máire (1992) Fantaisiocht agus an Gearrsceal Comhaimseartha. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ní Liatháin, Bláithín (2004) Filíocht Louis de Paor Téamai agus Teanga. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ní Mhaoláin, Lára (2008) Brisleach Mhór Mhaighe Muirtheimhne agus Deargruathar Chonaill Cheamaigh: Eagrán Criticiúi. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ní Mhaoláin, Marion (2016) Scéalta Dharach Uí Dhireáin: A linguistic and anthropological analysis. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ní Mhaonaigh, Tracey (2017) Croidhe Cainnte Chiarraighe agus Foclóir an Duinnínigh. COMHARTaighde, 3. pp. 2-11. ISSN 2009-8626

  Ní Mhaonaigh, Tracey (2002) David Copperfield mar shaothar Gaeilge - Staidéar ar ghnéithe d’aistriúchán Sheáin Uí Ruadháin. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ní Sprúháin, Bríd (2005) Maidhc Dainín Ó Sé mar Scéalaí: Anailís Chritice ar Shaothair Mhaidhc Dainín Ó Sé. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  O

  O Croinin, Breandan (2013) Filíocht Phiarais Mhic Gearailt. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  O hUiginn, Ruairi (1998) Complementation in Early Irish: the verba dicendi. Eriu, 49. pp. 121-148. ISSN 0332-0758

  O'Heanachain, Sean (1991) Pádraig Standún Saol agus Saothar. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  R

  Richards, Jonathan William (2016) An spás istigh agus an spás amuigh: aitiú spáis i saothair liteartha Mhichíl Uí Chonghaile agus Chathail uí Shearcaigh. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  S

  Siobhán, Ní Chléirigh (1990) Eiriceachtai agus Scealta Eile, le hAlan Titley; Saothar Iar-Nua-Aoiseach. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Stifter, David (2023) ‘Comrac Líadaine ⁊ Chuirithir ‘Mar a tháinig Liadhain agus Cuirithir le chéile’’. Leachtai Cholm Cille, 53. pp. 158-164. ISSN 07918658

  U

  Uí Bhaoill, Nóra Máire (2002) Litríocht do Dhéagóirí 16-19 Anailís, Measúnú, Moltaí. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Uí Chollatáin, Regina (2002) An Claidheamh Soluis (agus Fáinne an Lae) 1899-1932 Anailís agus Clárú ar phríomhnuachtán Ré na hAthbheochana. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Uí Chollatáin, Regina (1998) Eagarthóireacht Phádraig Mhic Phiarais ar an gClaidheamh Soluis. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ó

  Ó Catháin, Micheál (2012) Dialann Phríosúin Sheáin a’ Chóta. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ó Dúshláine, Tadhg (2009) Soiscéal Titley: Cúis Gháire ó Dhia chugann. Bliainiris, 9. pp. 166-191. ISSN 1393-8924

  Ó Seachnasaigh, Pól (2012) Eagrán de na scéalta idirnáisiúnta ó na Cruacha Gorma a bhailigh Seán Ó hEochaidh do Choimisiún Béaloideasa Éireann i 1947 agus 1948. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ó Catháin, Brian (2001) Dearcadh an Teangeolaí ar Chomharthaí Sóirt Ghaeilge an Lae Inniu. Leachtai Cholm Cille, XXXI. pp. 128-149. ISSN 07918658

  Ó Catháin, Brian (2001) Die araner mundart (1899) agus Canúintí Oileáin Árann. In: Béalra: Aistí ar Theangeolaíocht na Gaeilge. An Sagart, Maigh Nuad, pp. 240-259. ISBN 1870684931

  Ó Ciosáin, Séamus (1988) Language Planning and Irish: 1965-74. Language, culture and curriculum, 1 (3). pp. 263-280. ISSN 1747-7573

  Ó Cofaigh, Pádraig (2004) Micheál Ó Conghaile: Scribhneoir Cumasach Dásachtach. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ó Dúshláine, Tadhg (2008) Bliain an Bhandé/Year of the Goddess by Gabriel Rosenstock (Review). The Furrow, 59 (4). pp. 254-256.

  Ó Dúshláine, Tadhg (2007) Breandan O Doibhlin: Pathfinder. In: Breandán Ó'Doibhlin. Coiscéim, Dublin, pp. 1-25.

  Ó Dúshláine, Tadhg (2006) "Cnoc Mellerí" an Ríordánaigh: Chiaroscuro an Chreidimh. Bliainiris, 6. pp. 148-172. ISSN 1393-8924

  Ó Dúshláine, Tadhg (2005) Doubtya boy! Comhar, 65 (7). p. 12.

  Ó Dúshláine, Tadhg (2007) Ecce Homo. The Poetry Ireland Review (90). pp. 40-41.

  Ó Dúshláine, Tadhg (2005) Faoiseamh a Gheobhadsa. Feasta, 58 (2). p. 29.

  Ó Dúshláine, Tadhg (2007) Fasciculus Morum: Foinse Chomónta do Phrós Cráifeach na Gaeilge sa 17ú hAois? Studia Hibernica (34). pp. 111-122.

  Ó Dúshláine, Tadhg (2008) From Leuven to Dromore. In: Sunday Miscellany: A selection from 2006-2008. New Island, pp. 143-145. ISBN 978-1-84840-015-3

  Ó Dúshláine, Tadhg (2008) Gearrcaigh nó Gliogair: Dírbheathaisnéisí an Bhlascaoid faoi chló an Bhearla. In: Aistriú Éireann. Cló Ollscoil na Banríona, pp. 36-48. ISBN 978-0-85389-936-5

  Ó Dúshláine, Tadhg (2007) "Mairg a Dhéanfadh Deimhin dá Dhúchas": Ceird na Beathaisnéise. Bliainiris, 7. pp. 113-128. ISSN 1393-8924

  Ó Dúshláine, Tadhg (2008) Medium and Message: The rhetoric of foras feasa ar Eirinn. In: Geoffrey Keating's Foras Feasa ar Eirinn: Reassessments. Cumann na Scribheann nGaedhilge (19). The Irish Texts Society, London, pp. 68-89. ISBN 1-870-16677-9

  Ó Dúshláine, Tadhg (2005) An Mháthair. Feasta, 58 (3). p. 29.

  Ó Dúshláine, Tadhg (2003) Shakespeare a Tháinig go hÉirinn. Bliainiris. pp. 188-197. ISSN 1393-8924

  Ó Dúshláine, Tadhg (2001) Trí Dhán. Feasta, 54 (5). p. 42. ISSN 0014-8946

  Ó Dúshláine, Tadhg (2005) Uirchill an Chreagain. Feasta, 58 (1). p. 29. ISSN 0014-8946

  Ó Dúshláine, Tadhg and Ni Mhaonaigh, Tracey (2013) A Blasket Bore: Reviewing the Review. An Caomhnoir (33). pp. 21-22.

  Ó Fuaráin, Pádraig (1994) Somhairle Mac Gill-Éain agus Seán Ó Ríordáin Friotal, Creideamh, Moráltacht. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ó Páircín, Liam (1998) Logainmneacha Cheatharlach. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ó Raghallaigh, Eoghan (2006) A poem to Aodh Buidhe and Alasdar Mac Domhnaill of Tinnakill, Queen's County. Ossory, Laois and Leinster, 2. pp. 44-64. ISSN 1649-4938

  Ó Raghallaigh, Eoghan (2010) A poem to Rudhraighe Caoch Ó Mórdha, lord of Laois 1542-7. Ossory, Laois and Leinster, 4. pp. 158-184. ISSN 1649-4938

  Ó Síoda, Pádraig (1992) Gearrscéalta Phádraic Bhreathnalqh: Ainilís Liteartha. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ó Treasaigh, Lorcán (2018) Scéal Cathrach: Léirithe ar ghnéithe den saol uirbeach in úrscéalta Gaeilge ar leith sa tréimhse 1910-2015. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  Ó hUiginn, Ruairí (1983) On the Old Irish Figura Etymologica. Eriu, 34. pp. 123-133. ISSN 0332-0758

  Ú

  Úi Anluain, Caitlín (1994) Straidéar téamúil ar an ngrá collaí i saothair na scribheoirí comhaimseartha Pádraig Breathnach Pádraig Standún Pádraig Ó Cíobháin. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  This list was generated on Wed Jun 19 22:03:30 2024 UTC.