MURAL - Maynooth University Research Archive Library  Dialann Phríosúin Sheáin a’ Chóta


  Ó Catháin, Micheál (2012) Dialann Phríosúin Sheáin a’ Chóta. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  [img] Download (2MB)


  Share your research

  Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus Email more...  Add this article to your Mendeley library


  Abstract

  Tá dhá chuid i gceist leis an tionscadal dochtúireachta seo: eagrán dioplamáideach den dialann a choimeád Séan Óg Ó Caomhánaigh (‘Seán a’ Chóta’/‘An Cota’) ó 16 Feabhra – 13 Nollaig 1923; tráchtas ina ndéantar anailís ar ghnéithe suntasacha den lámhscríbhinn sin. An rud atá i gceist le heagrán dioplamáideach ná go bhfuil an athscríbhinn chomh dílis don bhunlámhscríbhinn agus is féidir agus go ndéantar plé ar na deacrachtaí téacsúla ar fad a bhaineann leis an téacs sa réamhrá agus sna fonótaí. Maidir leis an dara cuid den tionscadal seo, cuirtear dialann Sheáin Óig ina comhthéacs trí thuairisc a thabhairt ar shaol Sheáin Óig sa chéad chaibidil agus trí chuntas a thabhairt ar na daoine, ar na háiteanna agus ar na saothair litríochta a dtráchtar orthu sa dialann sna hinnéacsanna ag deireadh an tráchtais. Mar aon leis sin, meáitear an dialann seo ó thaobh na staire de, ó thaobh na litríochta de agus ó thaobh na teanga de. Meastar a tábhacht stairiúil sa dara caibidil trína cur i gcomparáid leis na saothair is mó atá i gcló ina bpléitear an saol sna hionaid imtheorannaithe ag an am seo. Déantar measúnú ar fhiúntas litríochta na dialainne, ansin, sa tríú caibidil trína cur i gcomparáid agus i gcodarsnacht le samplaí eile den seánra is mó lena mbaineann sí, ‘Dialann an Phríosúnaigh Pholaitiúil’. Ar deireadh thiar, déantar anailís ar an dialann ó thaobh na teangeolaíochta de sa cheathrú caibidil. Chuige sin, mionscrúdaítear an rian a d’fhág na nithe seo ar theanga na dialainne: Gaeilge Chorca Dhuibhne; nósanna litrithe agus gramadaí na linne; an Béarla; téarmaí a bhfuil an chuma orthu gurbh fhéidir gurbh é Seán Óg féin a cheap iad; focail liteartha a bhí dulta i léig.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Keywords: Dialann; Phríosúin Sheáin; Diary;
  Academic Unit: Faculty of Arts,Celtic Studies and Philosophy > School of Celtic Studies > Nua-Ghaeilge (Modern Irish)
  Item ID: 3731
  Depositing User: IR eTheses
  Date Deposited: 06 Jun 2012 08:28
  URI:

   Repository Staff Only(login required)

   View Item Item control page

   Downloads

   Downloads per month over past year