MURAL - Maynooth University Research Archive Library  Brisleach Mhór Mhaighe Muirtheimhne agus Deargruathar Chonaill Cheamaigh: Eagrán Criticiúi


  Ní Mhaoláin, Lára (2008) Brisleach Mhór Mhaighe Muirtheimhne agus Deargruathar Chonaill Cheamaigh: Eagrán Criticiúi. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

  [img]
  Preview
  Download (5MB) | Preview
  [img]
  Preview
  Download (3MB) | Preview


  Share your research

  Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus Email more...  Add this article to your Mendeley library


  Abstract

  Is éard atá sa tráchtas seo agam eagrán úmua den scéal Brisleach Mhór Mhaighe Muirtheimhne agus Deargruathar Chonaill Chearnaigh. Is scéal é a bhaineann leis an tSraith Ultach agus a bhfuil a chuid fréamhacha le fáil i dtréimhse na Sean- Ghaeilge, ach is le haimsir na Nua-Ghaeilge Moiche a bhaineann an leagan seo againne. Bás Chú Chulainn, sárlaoch na Rúraíochta, agus an díoltas a imríonn a chara agus a chomhalta, Conall Ceamach, ar a naimhde i ndiaidh a bháis atá mar bhunábhar an scéil, agus déantar pié ar na téamaí seo sa chéad chaibidil. Tá traidisiún fada ag baint leis na lámhscríbhinní ina bhfuil an téacs seo le fáil, agus tá breis is 120 cóip aimsithe agam ón 15ú haois go dtí an 19ú haois. Tá siad curtha i bosta de réir na haoise ón gceann is sine go dtí na cóipeanna is óige, agus tá rangú déanta orthu sa dara caibidil. Tá an polasaí eagarthóireachta le fáil ag deireadh na caibidle seo. An Nua-Ghaeilge Mhoch atá mar theanga an téacs, is as an gcéad cheathrú den 17ú haois an phríomhlámhscríbhinn. Tá tábhacht ar leith ag baint leis an teanga, agus is uirthi siúd atá an tríú caibidil bunaithe. Tá anailís ar an ainmfhocal, ar an aidiacht, ar an mbriathar, ar an réamhfhocal agus ar an bhforainm mar atá siad sa scéal. Is díol spéise é an luaineacht agus an neamhspleáchas a bhaineann le filíocht an téacs seo, agus déantar pié ar na gnéithe seo, agus ar mhcadarachtaí na laoithe sa cheathrú caibidil. Leanann an t-eagrán criticiúil mar aon le notai cuimsitheacha ar an téacs an méid sin. Tá an t-eagrán dioplómaitiúil le fáil mar aguisín, agus tá innéacsanna daoine, ainmhithe, logainmneacha, agus an leabharliosta ag deireadh an tráchtais.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Keywords: Brisleach Mhór Mhaighe; Muirtheimhne; Deargruathar Chonaill;
  Academic Unit: Faculty of Arts & Humanities > School of Celtic Studies > Nua-Ghaeilge (Modern Irish)
  Item ID: 5137
  Depositing User: IR eTheses
  Date Deposited: 10 Jul 2014 11:07
  URI:
   Use Licence: This item is available under a Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike Licence (CC BY-NC-SA). Details of this licence are available here

   Repository Staff Only(login required)

   View Item Item control page

   Downloads

   Downloads per month over past year

   Origin of downloads