MURAL - Maynooth University Research Archive Library  Litríocht do Dhéagóirí 16-19 Anailís, Measúnú, Moltaí


  Uí Bhaoill, Nóra Máire (2002) Litríocht do Dhéagóirí 16-19 Anailís, Measúnú, Moltaí. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  [img]
  Preview
  Download (2MB) | Preview


  Share your research

  Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus Email more...  Add this article to your Mendeley library


  Abstract

  Léitheoireacht na Gaeilge i mease déagóirí, go háirithe san aoisghrupa 16-19 is ábhar don tráchtas seo. Scoláirí dara leibhéil, san Idirbhliain, sa chúigiú agus sa séú bliain atá i geeist, grupa nach bhfuil freastal ceart á dhéanamh orthu ó thaobh ábhair léitheoireachta Gaeilge de. Déantar cur síos sa chéad chaibidil ar na deacrachtaí a bhaineann le cothú na léitheoireachta i mease déagóirí sa lá tá inniu ann, agus ar na fadhbanna breise a bhaineann le cothú na léitheoireachta Gaeilge. Tugtar cuntas ar stair an seánra ar a dtugtar flesean do dhéagóirí, nó an déagfhicsean, ag diriú ar pháipéar a scríobh Robert Dunbar, saineolaí ar litríocht do dhaoine óga, dar teideal Imagining Adolescence: A Role for Teenage Fiction. Luaitear tréithe an seánra agus an chonspóid, a bhaineann leis. Ag deireadh na caibidle pléitear an domán leabhar Gaeilge ar féidir iad a lonnú sa seánra, agus moltar forbairt a dhéanamh ar an aieme seo leabhar. Tugann an dara caibidil gearrehuntas ar stair na litríochta do dhéagóirí sa Ghaeilge, agus sa tríú caibidil tá cur síos ar na deacrachtaí agus na riachtanais faoi leith a bhaineann le hábhar a sholáthar dóibh, go speisialta dóibh siúd idir 16 agus 19, nó na hóg-aosaigh, nuair is léamh sa chéad teanga agus sa dara teanga a bhíonn i geeist, agus an margadh iomlán an-bheag. Tá cuntas ar a bhfuil i geló do na hóg-aosaigh faoi láthair, agus cur síos níos mine ar thrí chinn de théacsanna atá oiriúnach dóibh agus a bhaineann leis an déagfhicsean, i gCaibidil 4. Torthaí shuirbhé ar nósanna léitheoireachta Gaeilge a rinneadh i mease daoine óga sa Ghaeltacht agus i dhá Ghaelscoil sa Ghalltacht, atá sa chéad chaibidil eile, agus i gCaibidil 6 déantar roinnt moltaí praicticiúla, bunaithe ar thaighde an údair agus ar thuairimí na ndaoine óga féin, faoin treo ba cheart a leanúint anois.

  Item Type: Thesis (Masters)
  Keywords: Litríocht do Dhéagóirí; Anailís; Measún; Moltaí;
  Academic Unit: Faculty of Arts,Celtic Studies and Philosophy > School of Celtic Studies > Nua-Ghaeilge (Modern Irish)
  Item ID: 5296
  Depositing User: IR eTheses
  Date Deposited: 08 Aug 2014 11:21
  URI:

   Repository Staff Only(login required)

   View Item Item control page

   Downloads

   Downloads per month over past year