MURAL - Maynooth University Research Archive Library  Somhairle Mac Gill-Éain agus Seán Ó Ríordáin Friotal, Creideamh, Moráltacht.


  Ó Fuaráin, Pádraig (1994) Somhairle Mac Gill-Éain agus Seán Ó Ríordáin Friotal, Creideamh, Moráltacht. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  [img]
  Preview
  Download (3MB) | Preview


  Share your research

  Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus Email more...  Add this article to your Mendeley library


  Abstract

  Ni léir, ar an gcéad amharc, go bhfuil móràn cosulachta ¡dir filiocht Shomhairle Mhic Gill-Éain agus saothar Sheàin Ui Riordàin. Is file priobhàideach é an Riordànach. Baineann a chuid filiochta le coimhlint inmheànach an duine ¡dir bàs is beatha, idir creideamh is ainchreideamh, idir saoirse is daoirse. Tarlaionn an choimhlint seo i gcroi an duine féin. Nil cabhair le fàil ó éinne. Caithfidh sé an ‘mise ceart’ (ES. 84) a aimsiu sula bhféadfaidh sé an 'gniomh oiriunach’ (ES.13) a dhéanamh. Each mortai thing does one thing and thè same: Deals out that being indoors each one dwells; Selves - goes itself; myself it speaks and spells, Crying What I do is rne: far that I carne. (1) Siad na coimhiinti céanna atà faoi chaibidil ag Somhairle Mac Gill-Éain ina chuid filiochta ach go bhfuil siad ar siul, ni i gcroi an duine ach ar dhromchla an domhain. Is filiocht phoibli cuid mhór dà shaothar agus fiu ina chuid filiochta grà, briseann an condition humaine isteach ar a choimhneas pearsanta. Is as an teannas idir slànu pearsanta agus slànu an domhain a eascraionn cuid de na dànta is cumhachtai in Dàin do Eimhir. Cé go raibh an bheirt fhile seo ag plé le nithe uiliocha, ba ina n-eispéireas agus ina nduchas féin a fuair siad amhàbhar a gcuid filiochta. Bhi seo le rà ag Seàn Ó Riordàin: Ma labhrann tu ar an Ego agus gurb é ata i gceist agat nà an Duine agus an sampla is giorra duitse don duine: taim ag féachaint ar an duine... Nilim ag cuimhniu ar Sheàn Ó Riordàin, orm féin go pearsanta, bim ag cuimhniu ar an duine, ar an aigne sin: deinim amach go bhfuil an sórt sin filiochta ar an Ego slàintiuil. (2) Agus i litir a scriobh sé chuig Hugh MacDiarmid sa bhliain 1942 duirt Somhairle Mac Gill-Éain: But of course, all art is subjective; the problem is to camouflage the subjectivity so that it doesn’t offend others, to become universal or apparently universal in one’s subjectivity....

  Item Type: Thesis (Masters)
  Keywords: Somhairle Mac Gill-Éain; Seán Ó Ríordáin;
  Academic Unit: Faculty of Arts,Celtic Studies and Philosophy > School of Celtic Studies > Nua-Ghaeilge (Modern Irish)
  Item ID: 5298
  Depositing User: IR eTheses
  Date Deposited: 08 Aug 2014 11:55
  URI:
   Use Licence: This item is available under a Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike Licence (CC BY-NC-SA). Details of this licence are available here

   Repository Staff Only(login required)

   View Item Item control page

   Downloads

   Downloads per month over past year

   Origin of downloads