MURAL - Maynooth University Research Archive Library  Téamaí i ngearrscéalta Ré Uí Laighléis


  Ní Ghormáin, Máire (1999) Téamaí i ngearrscéalta Ré Uí Laighléis. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

  [img]
  Preview
  Download (3MB) | Preview


  Share your research

  Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus Email more...  Add this article to your Mendeley library


  Abstract

  An cuspoir a chuir me romham sa mhiontrachtas seo na staidear a dheanamh ar theamai i ngearrscealta an Laighleisigh. Is iad na cnuasaigh scealta Gaeilge seo a leanas a bheidh a scagadh agam: An Punk agus Scealta Eile (1988), Ciorcal Meitheamorfach (1991),Ecstasy agus Scealta Eile (1994) agus Cluain Soineantachta (1997). Scribhneoir ar leith e an Laighleiseach sa deaglitriocht agus i litriocht na Gaeilge do dhaoine fasta. Scribhneoir ildanach, ilghneitheach is ea O Laighleis nach bhfuil eagla air tabhairt faoi theamai realaiocha conspoideacha a scagadh in a chuid scealta. Insionn se an fhirinne lorn ghlan don leitheoir. Feictear fealunacht shaoil an udair ina chuid scribhneoireachta. Sa chead chaibidil deanfar leirmheas ar an Laighleiseach mar ghearrscealai do dhaoine oga agus do dhaoine fasta araon. I gcaibidil a do tabharfar cur sios ar an gcoimhthioch; an duine ata scoite amach on saol readuil. Pleifear cas an duine ata thios leis. Tabharfar cur sios ar na corais a dteipeann orthu teacht i gcabhair ar na coimhthigh. I gcaibidil a tri deanfar iniuchadh ar chursai gra agus chursai gneis. Leireofar go dtagann toradh diultach ar an ngra i scealta an Laighleisigh. I gcaibidil a ceathair pleifear teama na h-oige. Beidh me ag diriu isteach ar shoineantacht agus dheacrachtai na h-oige. Leagann O Laighleis an-bheim ar litriocht do dhaoine oga. Mar mhir dheiridh an trachtais pleifear smaointe an Laighleisigh ar scribhneoireacht na Gaeilge do dhaoine oga. Ceapann O Laighleis go bhfuil se de dhualgas air firinne an tsaoil a nochtadh. Cludaionn an t-udar an taobh is aille agus an taobh is granna, an taobh is inmholta agus an taobh is suarai de charachtar an duine ina chuid scéalta. Léirionn sé go bhñiil sárthuiscint aige ar aigne an duine. Éirionn leis an Laighléiseach ábhar dúshlánach ó thaobh téama agus teanga de a chur ar fail do dhaoine óga agus do dliaoine fàsta araon.

  Item Type: Thesis (Masters)
  Keywords: Ré Uí Laighléis;
  Academic Unit: Faculty of Arts & Humanities > School of Celtic Studies > Nua-Ghaeilge (Modern Irish)
  Item ID: 5427
  Depositing User: IR eTheses
  Date Deposited: 24 Sep 2014 20:08
  URI:
   Use Licence: This item is available under a Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike Licence (CC BY-NC-SA). Details of this licence are available here

   Repository Staff Only(login required)

   View Item Item control page

   Downloads

   Downloads per month over past year

   Origin of downloads